Belangen behartiging

De Belangenvereniging Spaanse Polder (BVSP) maakt zich sterk voor een aantrekkelijke, goed bereikbare en veilige bedrijfsomgeving voor ondernemers in de Spaanse Polder. De afgelopen vijftien jaar is er veel gebeurd om het ondernemersklimaat op dit industrieterrein aantrekkelijker te maken. Omdat het revitaliseringprogramma van de gemeente is afgesloten en de bemoeienis van de overheid met de industrieterreinen terugloopt, is een stevig ondernemerscollectief van toenemend belang. 

De BVSP treedt op als spreekbuis naar de gemeente. We bemiddelen voor onze leden op allerlei vlakken. De ene keer gaat het om veiligheidsmaatregelen als extra toezicht, verlichting, hekwerken of camerabewaking, de andere keer om bereikbaarheidskwesties of activiteiten  rondom schoonmaak, onderhoud, groenvoorziening of subsidies voor promotie-acties of evenementen. Daarnaast nemen we het voortouw bij het realiseren van een vorm van parkmanagement op het industrieterrein. Leden ontvangen bovendien ‘Afslag 12’, het blad van en voor ondernemers in de Spaanse Polder en hebben toegang tot een persoonlijke omgeving op de website.