Aanpassing Thurledeweg/Galateestraat

 Er staat een aanpassing van de verkeerssituatie aan de Thurledeweg/Galateestraat op stapel. Er komen onder meer inritten voor de vrachtwagens van Schmidt Zeevis en een parkeerterrein voor het personeel. Een en ander gaat ten koste van bomen en struiken. Parkeren moet straks haaks, met de neus of achterbumper tegen het nieuwe hek. In de voorlichtingsbijeenkomst, die eind vorig jaar plaatsvond, is afgesproken dat de gemeente en Schmidt Zeevis nog een keer terugkomen bij de ‘omwonenden’ met de definitieve plannen. Als de nieuwe datum bekend is, krijgen alle betrokkenen daarover een brief.