Werkzaamheden Overschieseweg, Almstraat en Keersopstraat

Onlangs zijn de werkzaamheden aan het riool aan de Overschieseweg, Almstraat en Keersopstraat begonnen. Tegelijkertijd worden ook de bestrating en de openbare verlichting vervangen. De Almstraat is het eerst aan de beurt. De werkzaamheden duren volgens de planning tot medio mei. Tijdens de werkzaam-heden blijft de kruising Almstraat/Keersopstraat toegankelijk voor verkeer. De Almstraat is dan wel afgesloten voor doorgaand verkeer en alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer. 

 

Van medio mei tot en met 24 juli 2015 wordt het riool van de Overschieseweg tot de Abtsbrug vervangen. Om de overlast te beperken, vinden er ook weekendwerkzaamheden plaats. Vanaf 17 augustus tot medio oktober 2015 wordt het riool vervangen op de Overschieseweg, vanaf de kruising met de Almstraat in de richting van de Vliststraat tot en met huisnummer 68. Als laatste – van medio oktober tot medio november – wordt de bestrating op de Keersopstraat en de kruising met de Matlingeweg aangepakt.