Polder op de schop

Er staan voor 2017 enkele flinke infrastructurele werken op het programma in de Spaanse Polder, die ongemakken kunnen veroorzaken. De Matlingeweg wordt in het voorjaar aangepakt en de Oostabtsbrug komende zomer. 

In februari starten de werkzaamheden voor het herinrichten van de kruising Matlingeweg met de Galateestraat en de herinrichting van de Matlingeweg tussen de op- en afrit A20 en de Galateestraat. Het kruispunt is aangemerkt als black spot; een verkeersonveilige kruising waar geregeld ongelukken gebeuren. Er komen extra voorsorteervakken en het fietspad wordt verbreed en verlegd. Maar de grootste verandering is dat er verkeerslichten komen. Om de werkzaamheden snel uit te kunnen voeren, wordt de Matlingeweg tussen de op- en afrit A20 en de Vlaardingweg tijdelijk éénrichtingsverkeer. Van zuid naar noord kun je via de Matlingeweg blijven rijden. Andersom moet je bij de Vlaardingweg via de Industrieweg de A20 op. Met het herinrichten verbetert naar verwachting de doorstroming, en zorgt er ook voor dat er minder snel gereden wordt en de Matlingeweg hierdoor veiliger wordt. Het werk moet in juni gereed zijn. 

Omrijden

Zijn we dan van de ongemakken af? Nee, want dan volgt de renovatie van de Oostabtsbrug die er naar verwachting twee maanden uit ligt. De directe verbinding tussen de Spaanse Polder en bedrijventerrein Noord-West is dan alleen toegankelijk voor bussen en fietsers. Het auto- en vrachtverkeer moet in de zomer omrijden via de snelwegen. Vanaf februari start de gemeente ook met wegonderhouds-, riool- en ophogingswerkzaamheden aan de oostelijke kant van bedrijventerrein Noord-West. Deze zullen een aantal jaar duren. 

Efficiënt

‘De werkzaamheden lijken misschien niet heel erg efficiënt gepland, maar zijn dat wel’, verzekert projectleider Wim Noordijk. ‘De planning heeft te maken met andere grote infrastructurele projecten in de stad, zoals de reconstructie en daarvoor noodzakelijke gedeeltelijke afsluiting van de Maastunnel vanaf juli 2017. Al het verkeer moet soepel om de stad geleid worden, werkzaamheden zijn op dat criterium ingedeeld.’ In januari komt er een informatieavond waar elk bedrijf in de Spaanse Polder bericht van krijgt. De plannen en vorderingen zijn ook te volgen via Afslag 12 en www.rotterdam.nl/matlingeweg